Thumbnail

MUTYA NG COGON

Voting time left for this campaign

Ranking Keyword Image Candidate Votes % Percentage
1 Vote OY2 thumbnail CHERIMAE PINO 1,806 29.96%
%
2 Vote OY3 thumbnail DEBBIE ELIZA JIPOS 1,646 27.31%
%
3 Vote OY5 thumbnail HONEY JANE MENDEZ 1,542 25.58%
%
4 Vote OY9 thumbnail SHIRLEY LOI ANGELI TIROL 734 12.18%
%
5 Vote OY6 thumbnail JAZEN MARISSE GUZMAN 112 1.86%
%
6 Vote OY8 thumbnail MILCAH TRIGO 74 1.23%
%
7 Vote OY10 thumbnail YHUNA MAE TUBILLARA 72 1.19%
%
8 Vote OY4 thumbnail DENNISSA LORELLE OWEN 27 0.45%
%
9 Vote OY7 thumbnail MELEN ROSE YAMARO 8 0.13%
%
10 Vote OY1 thumbnail ALEXANDRA GUIVENCAN 7 0.12%
%
Total Votes 6028 100%